گروه معماری فرمینو

پیشرو در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

پردیس صنعت آموز نوین

پروژه بازسازی ظفر

گروه راهسازی و عمران ایران

گروه راهسازی و عمران ایران

مکمل های غذایی و حیاتی کارن

احداث و بهـره‌برداری آزاد راه تهران – شمـال

طراحی برج- آجودانیه

مکمل های غذایی و حیاتی کارن